Taxe 2023

#

Denumire

Valoare

Explicații

1
Taxă de legitimare
100 lei
 • include viza anuală de sportiv pentru primul an
 • include prețul cardului de legitimare
 • se achită o singură dată, atunci când sportivul se legitimează în FRTKD.
2
Taxă înlocuire card
20 lei
 • se achită la fiecare solicitare de înlocuire a cardului de legitimare sportiv / instructor / antrenor / arbitru din diverse motive: pierdere, deteriorare, schimbare fotografie sau date de pe card.
3
Viză anuală de sportiv
100 lei
 • se achită anual, atunci când expiră viza precedentă, la prima activitate din FRTKD la care participă persoana în calitate de sportiv: examen de centură, seminar, competiție.
 • are valabilitate 12 luni de la data achitării.
4
Viză anuală de instructor / antrenor
50 lei
 • se achită anual, atunci când expiră viza precedentă, la prima activitate din FRTKD la care participă persoana în calitate de instructor / antrenor: seminar, competiție.
 • are valabilitate 12 luni de la data achitării.
5
Viză anuală de arbitru
0 lei
 • nu se achită această taxă în anul 2021.
6
Taxă de participare la competiție – individual / probă
30 lei
 • se achită pentru fiecare probă individuală / competiție / sportiv
 • (actualizată după ședința AG online nr. 175 / 05.09.2021)
7
Taxă de participare la competiție – echipă
10 lei
 • se achită o singură dată / competiție pentru fiecare sportiv care concurează la oricare din probele pe echipe (tull, luptă, tehnici speciale, spargeri forță)
 • nu se achită această taxă pentru proba de luptă tradițională
8
Taxă de seminar național de instructori / antrenori
100 lei
 • se achită pentru fiecare persoană care participă la un seminar de perfecționare pentru instructori / antrenori.
9
Taxă de seminar național de arbitraj
0 lei
 • nu se achită această taxă în anul 2020.
10
Taxă de seminar național pentru sportivi (stagiu de 2 zile)
100 lei
 • se achită pentru fiecare sportiv care participă la un seminar de perfecționare pentru sportivi cu durată de până la 2 zile.
11
Taxă de seminar național pentru sportivi centuri colorate (stagiu de 4+ zile)
200 lei
 • se achită pentru fiecare sportiv centură colorată care participă la un seminar de perfecționare pentru sportivi cu durată mai mare de 4 zile.
12
Taxă de seminar național pentru sportivi centuri negre (stagiu de 4+ zile)
200 lei
 • se achită pentru fiecare sportiv centură neagră care participă la un seminar de perfecționare pentru sportivi cu durată mai mare de 4 zile.
13
Taxă de arbitraj pentru cluburi, la competiție
0 lei (*)

700 lei (**)

400 lei (***)

200 lei (****)

 • (*) cluburile nou afiliate sunt scutite de la plata acestei taxe pentru o perioadă de 2 ani de la data afilierii. De asemenea, cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii dar care înscriu în concurs de la 1 până la 3 sportivi, sunt scutite de la plata taxei de arbitraj.
 • (**) pentru cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii, care înscriu în concurs 4 sau mai mulți sportivi și care nu înscriu nici un arbitru.
 • (***) pentru cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii, care înscriu în concurs 4 sau mai mulți sportivi și care înscriu 1 arbitru.
 • (****) pentru cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii, care înscriu în concurs 4 sau mai mulți sportivi și care înscriu 2 sau mai mulți arbitri.
14
Taxă de transfer
300 lei
 • se achită în situația în care un sportiv se transferă de la un club la altul, în cadrul FRTKD.
 • sportivii unui club aflat în așteptarea documentației de înființare de la autorități / afiliere la FRTKD, care legitimează temporar sportivi la un alt club, nu vor achita taxa de transfer pentru aceștia, cu condiția ca transferul să se solicite o singură dată, în maxim 1 lună de la afiliere, pe bază de centralizator. Orice sportiv pt care se solicită transfer după această primă cerere centralizată, va achita taxa de transfer, fără excepție.
15
Viză anuală instructor AETF
40 €
 • se achită anual
 • reprezintă placheta de instructor și este obligatorie min. 1 / club, indiferent de grad
 • sportivii care au 4 dan sau mai mult achită această taxă anual, fiind o condiție necesară pentru examinarea la gradul următor.
16
Taxă examinare centuri negre (Dan)
 1. 140 €
 2. 160 €
 3. 190 €
 4. 310 €
 5. 280 €
 

4 dan (taxa include și 80€ pentru certificatul de instructor internațional, plătibil o singură dată la obținerea gradului de 4 dan)

 

Print Friendly, PDF & Email