Taxe

#

Denumire

Valoare

Explicații

1
Taxă de legitimare
100 lei
 • include viza anuală de sportiv pentru primul an
 • include prețul cardului de legitimare
 • se achită o singură dată, atunci când sportivul se legitimează în FRTKD.
2
Taxă înlocuire card
20 lei
 • se achită la fiecare solicitare de înlocuire a cardului de legitimare sportiv / instructor / antrenor / arbitru din diverse motive: pierdere, deteriorare, schimbare fotografie sau date de pe card.
3
Viză anuală de sportiv
100 lei
 • se achită anual, atunci când expiră viza precedentă, la prima activitate din FRTKD la care participă persoana în calitate de sportiv: examen de centură, seminar, competiție.
 • are valabilitate 12 luni de la data achitării.
4
Viză anuală de instructor / antrenor
50 lei
 • se achită anual, atunci când expiră viza precedentă, la prima activitate din FRTKD la care participă persoana în calitate de instructor / antrenor: seminar, competiție.
 • are valabilitate 12 luni de la data achitării.
5
Viză anuală de arbitru
0 lei
 • nu se achită această taxă în anul 2020.
6
Taxă de participare la competiție – individual
50 lei
 • se achită o singură dată / competiție pentru fiecare sportiv care concurează la oricare din probele individuale (tull, luptă, tehnici speciale, spargeri forță)
7
Taxă de participare la competiție – echipă
10 lei
 • se achită o singură dată / competiție pentru fiecare sportiv care concurează la oricare din probele pe echipe (tull, luptă, tehnici speciale, spargeri forță)
 • nu se achită această taxă pentru proba de luptă tradițională
8
Taxă de seminar național de instructori / antrenori
100 lei
 • se achită pentru fiecare persoană care participă la un seminar de perfecționare pentru instructori / antrenori.
9
Taxă de seminar național de arbitraj
0 lei
 • nu se achită această taxă în anul 2020.
10
Taxă de seminar național pentru sportivi (stagiu de 2 zile)
50 lei
 • se achită pentru fiecare sportiv care participă la un seminar de perfecționare pentru sportivi cu durată de până la 2 zile.
11
Taxă de seminar național pentru sportivi centuri colorate (stagiu de 4+ zile)
100 lei
 • se achită pentru fiecare sportiv centură colorată care participă la un seminar de perfecționare pentru sportivi cu durată mai mare de 4 zile.
12
Taxă de seminar național pentru sportivi centuri negre (stagiu de 4+ zile)
130 lei
 • se achită pentru fiecare sportiv centură neagră care participă la un seminar de perfecționare pentru sportivi cu durată mai mare de 4 zile.
13
Taxă de arbitraj pentru cluburi, la competiție
0 lei (*)

300 lei (**)

100 lei (***)

70 lei (****)

 • (*) cluburile nou afiliate sunt scutite de la plata acestei taxe pentru o perioadă de 2 ani de la data afilierii. De asemenea, cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii dar care înscriu în concurs de la 1 până la 3 sportivi, sunt scutite de la plata taxei de arbitraj.
 • (**) pentru cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii, care înscriu în concurs 4 sau mai mulți sportivi și care nu înscriu nici un arbitru.
 • (***) pentru cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii, care înscriu în concurs 4 sau mai mulți sportivi și care înscriu 1 arbitru.
 • (****) pentru cluburile care au mai mult de 2 ani de la data afilierii, care înscriu în concurs 4 sau mai mulți sportivi și care înscriu 2 sau mai mulți arbitri.
14
Taxă de transfer
300 lei
 • se achită în situația în care un sportiv se transferă de la un club la altul, în cadrul FRTKD.
 • sportivii unui club aflat în așteptarea documentației de înființare de la autorități / afiliere la FRTKD, care legitimează temporar sportivi la un alt club, nu vor achita taxa de transfer pentru aceștia, cu condiția ca transferul să se solicite o singură dată, în maxim 1 lună de la afiliere, pe bază de centralizator. Orice sportiv pt care se solicită transfer după această primă cerere centralizată, va achita taxa de transfer, fără excepție.

 

Print Friendly, PDF & Email