Convocare Adunare Generală și Adunare Generală pentru Alegeri, 2018

Nr. 68 din 04/12/2017

Către,

Toate cluburile afiliate la Federația Română de Taekwon-do ITF

Vă anunțăm că la Baia Mare, în perioada 26-28 ianuarie 2018, cu ocazia Stagiului Național de perfecționare pentru sportivi, arbitri, instructori și antrenori, va avea loc  Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală de Alegeri a Federației Române de Taekwon-do ITF.

 1. Adunarea Generală Ordinară va avea loc vineri, 26.01.2018, ora 18:30, la sediul DJTS Maramureș, Baia Mare, Bld. Unirii, 14A.
 2. Adunarea Generală de Alegeri va avea loc vineri, 26.01.2018, ora 19:30, la sediul DJTS Maramureș, Baia Mare, Bld. Unirii, 14A.

ALEGERI LA NIVEL DE FEDERAȚIE, ocazie cu care conducătorii de cluburi sunt rugați să se prezinte la această ședință cu ștampila clubului asupra lor. Cei care nu fac parte din conducerea structurii sportive trebuie sa dețină împuternicire notarială sau certificată de avocat, altfel NU vor putea participa la Adunarea Generală.

Posturile pentru care se încheie mandatul curent și care se vor vacanta pentru alegeri sunt următoarele:

 • PREȘEDINTE – 1 post;
 • VICE-PREȘEDINTE – 2 posturi;
 • SECRETAR FEDERAL – 1 post;
 • MEMBRI AI BIROULUI FEDERAL – în functie de locurile rămase, pâna la 11;

OBSERVAȚII:

 • Posturile de SECRETAR GENERAL, DIRECTOR TEHNIC (și implicit DIRECTOR Comisie Tehnică) sunt ocupate de persoane numite prin decizie a PREȘEDINTELUI desemnat în urma alegerilor, motiv pentru care nu se organizează alegeri pentru aceste funcții.
 • Numărul total de membri ai BIROULUI FEDERAL sunt în număr de 11 (impar), iar PREȘEDINTELE (1), VICE-PREȘEDINȚII (2), SECRETARUL FEDERAL (1) – persoane alese, SECRETARUL GENERAL (1) și DIRECTORUL TEHNIC (1) – persoane numite, fac automat parte din Biroul Federal, organizându-se alegeri pentru restul de posturi rămase vacante până la 11;

Propunerea pentru candidatura la posturile de conducere a federației (posturi alese, nu cele 2 numite) se poate depune numai din partea cluburilor, prin reprezentantul legal sau delegat.

 • Nu pot fi membri ai Biroului Federal decât persoanele majore care nu au suferit condamnări penale (cu excepția cazului în care au fost reabilitate), care au o vechime în Taekwon-do de cel puțin 10 ani (dovada va fi cuprinsă în dosar) și care nu sunt în perioada de efectuare a unei sancțiuni disciplinare dictată de către Comisia de disciplină a Federaţiei Române de Taekwon-do I.T.F. sau de Biroul Federal.

Candidaturile din partea cluburilor vor fi trimise prin email la adresa [email protected] până la data de 05 ianuarie 2018, orele 23:59 inclusiv. Acestea vor fi însoțite de către un Curriculum Vitae al fiecărui candidat privind datele personale, studiile și o Prezentare a activității în cadrul federației.

 • Totodată, candidații se vor prezenta la Adunarea Generală de Alegeri și vor avea asupra lor un dosar care va cuprinde copii după diplomele sau actele care pot să ateste cele prevăzute în Curriculum Vitae.

Toate cele prevăzute mai sus sunt în conformitate cu prevederile statutare, ale Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69 / 2000 (modificată) și ale Statutului Federației Române de Taekwon-do ITF.

Președinte,

Cosmin Oprescu

3 DAN

Secretar General

Mihai Hondru

5 DAN


Print Friendly, PDF & Email

Fără răspunsuri la "Convocare Adunare Generală și Adunare Generală pentru Alegeri, 2018"


  Dorești să spui ceva?

  Se acceptă puțin HTML